دلفیناریوم برج میلاد تهران

جست و جو بلیط:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ مخصوص تیر ماه
 • ساعت جهت رزرو سانس تماس با 09370864944
 • قیمت ویژه 2.500.000
 • قیمت اصلی 5.000.000
2,500,000ریال
فروخته شده: 2
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ سه شنبه ۲۶ تیر ۹۷
 • ساعت 22:00
 • قیمت ویژه 250000
 • قیمت اصلی 500000
250,000ریال
فروخته شده: 24
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ چهارشنبه 27 تیر 97
 • ساعت 11:00
 • قیمت ویژه 195000
 • قیمت اصلی 500000
195,000ریال
فروخته شده: 6
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ چهارشنبه 27 تیر 97
 • ساعت 22:00
 • قیمت ویژه 250000
 • قیمت اصلی 500000
250,000ریال
فروخته شده: 23
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 28 تیر 97
 • ساعت 11:00
 • قیمت ویژه 195000
 • قیمت اصلی 500000
195,000ریال
فروخته شده: 3
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 28 تیر 97
 • ساعت 16:30
 • قیمت ویژه 200000
 • قیمت اصلی 500000
200,000ریال
فروخته شده: 14
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 28 تیر 97
 • ساعت 22:00
 • قیمت ویژه 250000
 • قیمت اصلی 500000
250,000ریال
فروخته شده: 17
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ جمعه 29 تیر 97
 • ساعت 11:00
 • قیمت ویژه 195000
 • قیمت اصلی 500000
195,000ریال
فروخته شده: 6
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ جمعه 29 تیر 97
 • ساعت 15:30
 • قیمت ویژه 250000
 • قیمت اصلی 500000
250,000ریال
فروخته شده: 20
تعداد:

تمامی حقوق این وبسایت، نزد دلفیناریوم برج میلاد تهران محفوظ است

ماهان تک - بعد هشتم

Search