دلفیناریوم برج میلاد تهران

جست و جو بلیط:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ تمام سانس های دلفیناریوم
 • ساعت 21:00, 17:00, 11:00
 • قیمت ویژه 700000
 • قیمت اصلی 1000000
700,000ریال
فروخته شده: 12
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ دوشنبه 07 بهمن ماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ دوشنبه 07 بهمن ماه 98
 • ساعت 14:30
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ سه شنبه 08 بهمن ماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ سه شنبه 08 بهمن ماه 98
 • ساعت 14:30
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 13
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 10 بهمن ماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 10 بهمن ماه 98
 • ساعت 19:00
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 5
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ جمعه 11 بهمن ماه 98
 • ساعت 14:30
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ جمعه 11 بهمن ماه 98
 • ساعت 19:00
 • قیمت ویژه 300000
 • قیمت اصلی 660000
300,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

تمامی حقوق این وبسایت، نزد دلفیناریوم برج میلاد تهران محفوظ است

ماهان تک - بعد هشتم

Search